BİLİM FUARI GİRİŞ

Teknoloji ve Tasarım Dersi Nedir?

Günümüzde teknoloji; temel ve uygulamalı bilimlerin verilerinin yaratıcı süreçler içerisinde üretime dönüştürülmesini, kullanımını ve toplumsal etkilerinin çözümlenmesini kapsayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji, insan hayatının kalitesini artırmak amacıyla yaratıcılık ve zekânın; bilim, sanat, mühendislik, ekonomi ve sosyal çalışmayla oluşturulan bir bireşimidir. Herhangi bir şeyi daha iyi, daha hızlı, daha kolay, daha ekonomik ve daha verimli yapma girişimidir. Tasarım, zihinde canlandırılan biçimdir. Bu tanımlamada zihinsel süreçlerin kullanımı ön plana çıkmaktadır. Farklılıkları bulma, hayal kurma, sorgulama, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, akıl yürütme gibi üst düzey zihinsel süreçlerin tasarım yapmada önemli bir yeri vardır. İkisi arasındaki ilişki özne ile nesne arasındaki ilişki gibidir. Bu ilişkide öncelikli zihinsel süreç olarak yaratıcılık, karşımıza çıkmaktadır.

Dersimizin Genel Amaçları

       Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nı tamamlayan öğrencilerin;
1. Merak eden, soru sormaktan çekinmeyen, gözlem ve araştırma yapmaya hevesli bir kişiliğe sahip olmaları,
2. Çevresindeki olay ve mekânlar arasındaki ilişkiyi kendine has bir bakış açısıyla değerlendirmeleri,
3. Karşılaştıkları güçlükleri yenmek için özgün çözümler üretmeleri,
4. Öz güvenini, hayal gücünü ve estetik duygularını geliştirmeleri,
5. Kendisi ve çevresi ile barışık, rekabete ve yeni yaşantılar edinmeye açık olmaları,
6. Bağımsız olarak düşünebilme alışkanlığı edinmeleri,
7. Özgün tasarımlar ortaya çıkarmaları,
8. Aldığı kararları değerlendirmeleri ve sorumluluklarını taşımaları,
9. Gelecek ile ilgili kurgular yapmaları,
10. Teknolojik gelişmeler karşısında kendilerini yenilemeleri,
11. Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

HEDEFİMİZ
       Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın vizyonu, kendisinin ve toplumun yarınını daha yaşanabilir hâle getirmek için sorunların farkına varan, çözümler üreten, yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, düşüncelerini kurgulayan ve ifade eden, öğrenmeyi öğrenen, sorgulayan, girişimci, değişim ve gelişime açık sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmektir.
                                                            
                                         
KUŞAKLARIN ÖZELLİKLERİ
DÜZEN KUŞAĞI

7.Sınıf-Birimden Bütüne: Bu etkinlikte, deneme ve araştırmalar yoluyla düşüncelerini uyararak zihinlerinde tasarladıklarını gerçekleştirirler.
8.Sınıf-Bütünde Farklılık: Bu etkinlikte öğrenciler, deneme ve araştırmalar yoluyla düşüncelerini uyararak zihinlerinde tasarladıklarını gerçekleştirirler.

KURGU KUŞAĞI

7. Sınıf -Hayallerimde Değişim ve Gelişim: Merak ve hayal ettiklerini, değiştirmeyi, geliştirmeyi, düşündüklerini ifade ederler. (www.projedersi.com Teknoloji ve Tasarım Dersi Özgün İçerik)Bunların çözümüne yönelik fikirleri ortaya çıkaran bireysel çalışmalar yaparlar.
8. Sınıf -Düşüncelerimizi Koruyalım: Bu etkinlikte öğrenciler,  yaratıcı düşünme süreçlerinin gelişimini sağlayacak ifadelerin kullanılmasına özen gösterilir. Öğrenciler düşüncelerini yasal koruma altına alma süreçlerini fark ederler.

YAPIM KUŞAĞI

7. Sınıf – Üretiyorum: Öğrenciler, yaşamlarındaki bir sorunun çözümüne yönelik tasarım etkinliğini bireysel olarak yaparlar.
8. Sınıf -Nasıl Tanıtalım:
Öğrenciler ortaya çıkardıkları ürüne inovasyon ve pazarlama etkinliği yaparlar.

Template Design free joomla templates

BİLİM İNSANLARI

        

           ATATÜRK           GRAHAM BELL

        

            EINSTEIN               HYPATIA

          TÜM BİLİM İNSANLARI İÇİN...