BİLİM FUARI GİRİŞ

Pervaktör

Tasarımcılar: Samet Haydan, Aslan Aygün

Amaç :
Mutfak penceresinde bulunan kombi havalandırma deliğinden, kışın içeri giren soğuk havanın, girmesini engelleyerek ısıda tasarruf etmek.

Hedefler :
1 Mutfak kombi havlandırma deliğinden soğuk havanın girişini ve sıcak havanın çıkışını engelleyen pervane tasarımı yapmak.
2 Pervanenin hava geçişlerini engellerken, gaz kaçağı durumunda gazı boşaltacak sistemi geliştirmek.
3 Pervaneyi gaz kaçağı ve elektrik kesilmesi tehlikelerinin aynı anda olduğu durumlarda, havalandırmayı engelleyecek şekilde tasarlamak.
Özet :
Kışın, kombi gaz kaçağına önlem olarak açık bırakılan,  mutfak pencerelerinde bulunan havlandırma deliğinden içeri giren soğuk havayla ısıdan büyük bir zarar ediliyor. Bu ısı kaybını önlemek için insanlar havalandırma deliğini naylon poşetlerle kapatıyor buda doğalgaz kaçaklarında zehirlenmeye neden oluyor. Bizim tasarladığımız bu değişken başlıklı pervane hava geçişini keserek ısı kaybını engelliyor, gaz kaçağı durumunda gazı boşaltıyor. Pervanenin yapısı ilk aşamada düz olduğu için soğuk ve sıcak hava arsında kalkan görevi görüyor. Gaz kaçağı durumunda gaz sensörü bu düz pervaneleri döndürerek, havayı boşaltması için şekil veriyor.


Kullanılan Yöntemler:
Sistemin Oluşturulması:
1) Düz pervanelerden oluşan ana gövde :
Düz geniş ve delikli olan pervenelerden oluşan bu kısım hava geçişini engeller.
2) Gaz kaçağında havayı boşaltan kısım :
Döner başlıklı pervanelerden oluşur. Gaz sensöründen gelen akımla dönerek gazı boşaltır. Ama gövdenin ortasındadır.

Ulaşılan sonuçlar:
Tasarladığımız pervane sayesinde mutfak penceresinde bulunan havalandırma deliğinden kaynaklanan ısı kaybını engelledik. Kombinin daha az doğalgaz harcamasını sağladık. Gaz kaçağı durumunda gazı hızlı bir şekilde boşalttık.
Sonuçların değerlendirilmesi :
Yaptığımız gözlemlerde, havalandırma deliğinden kaynaklanan ısı kaybını ciddi bir şekilde engelledik. Projemizi çalıştırma maliyeti, engellediği ısı kaybına göre kat kat tasarrufludur. Bir mutfak kombi peteği ayda yaklaşık 25 TL maliyete çalışır fakat bizim projemiz ayda 1.20 TL maliyetle çalışmaktadır. Buda günümüzde çok önemli olan ısı tasarrufuna büyük bir katkı sağlamaktadır.

Maliyet hesaplamamız şu şekildedir: (Projemizde volt =7     amper=1,4 değerlerindedir)

Güç (Watt) =gerilim (volt) x akım (amper) ,                          Watt=7 x1,4=9,8 .

Elektrik maaliyeti kilowatta  göre hesaplanmaktadır.9,8 watt=0,0098 kilowatt

Elektriğin birim fiyatı 0,178254 TL olduğuna göre projemiz 1 saatte :0,0098x0,178254 TL=0,0017 TL yakar.

1 günde 0,0017 TL x24=0,04 TL     1 ayda 0,04 TLx 30=1.2 TL

Bir mutfak kombi peteği günde ortalama 1,5 m3 yakmaktadır. Bu da maliyet olarak 1,5X 0,6TL(İGDAŞ doğalgaz birim fiyatı)=0,9 TL  ayda:1,5 TL X 30=27 TL’dir. Aradaki fark:25,8 TL olur.

Havalandırma deliği açık olduğunda kombi 1,5 katı artıyor.

Template Design free joomla templates

BİLİM İNSANLARI

        

           ATATÜRK           GRAHAM BELL

        

            EINSTEIN               HYPATIA

          TÜM BİLİM İNSANLARI İÇİN...